Dobre riadená strojárska firma
22.05.2017

Dňa 18.5.2017 sa konalo v Žiline odborné stretnutie Dobre riadená strojárska firma... Viac...

Užívateľský míting IS CITO
22.05.2017

Dňa 17.5. 2017 sa konal v Žiline Užívateľský míting IS CITO... Viac...

Inventor komunikuje s CITOm
29.09.2016

Informačný systém CITO rozširuje svoje prepojenia na konštrukčné systémy o systém Inventor... Viac...

SKL Cuting v Pôtri riadi výrobu s CITOm
04.11.2015

Spoločnosť SKL Cuting, s.r.o. sa zaoberá zákazkovou strojárskou výrobou výpalkov a komplexných technologických celkov. Zamestnáva približne 80 ľudí v regióne, ktorý patrí medzi regióny s vyššou nezamestnanosťou... Viac...

CITO je urobené pre strojárov
27.05.2014

CITO je informačný systém pre menšie a stredné strojárske spoločnosti. Navonok to môže budiť dojem, že tento systém určite nemá všetko, čo vy ako zákazník potrebujete. A práve naopak, jeho výsadou je, že má iba to, čo strojárske firmy potrebujú a reálne aj dokážu využiť v každodennej práci... Viac...