Inventor komunikuje s CITOm
29.09.2016

Informačný systém CITO rozširuje svoje prepojenia na konštrukčné systémy o systém Inventor... Viac...

Spoločnosť ALLEX s.r.o. bude plánovať s CITOm
26.04.2016

Spoločnosť ALLEX s.r.o. sa rozhodla nasadiť informačný systém CITO v plnom rozsahu pre detailné riadenie, sledovanie, vyhodnocovanie a reportovanie predvýrobných a výrobných etáp... Viac...

Spoločnosť M+T Industrial sa rozhodla riadiť výrobu v IS CITO
08.03.2016

Proces nasadenia informačného systému CITO v spoločnosti M+T Industrial odštartuje v prvej polovici marca úvodnou analýzou, ukončenie  nasadenia systému je plánované na druhú polovicu mesiaca máj... Viac...

SKL Cuting v Pôtri riadi výrobu s CITOm
04.11.2015

Spoločnosť SKL Cuting, s.r.o. sa zaoberá zákazkovou strojárskou výrobou výpalkov a komplexných technologických celkov. Zamestnáva približne 80 ľudí v regióne, ktorý patrí medzi regióny s vyššou nezamestnanosťou... Viac...

CITO je urobené pre strojárov
27.05.2014

CITO je informačný systém pre menšie a stredné strojárske spoločnosti. Navonok to môže budiť dojem, že tento systém určite nemá všetko, čo vy ako zákazník potrebujete. A práve naopak, jeho výsadou je, že má iba to, čo strojárske firmy potrebujú a reálne aj dokážu využiť v každodennej práci... Viac...